Chương Trình Kế Toán & Kê Khai Thuế

Chương Trình Kế Toán & Kê Khai Thuế

Chương trình này được thiết kế, nhằm trang bị cho những nhà lãnh đạo, điều hành, quản lý – những người không chuyên về tài chính, kiến thức từ tổng quát đến chuyên sâu, các kỹ năng và công cụ thực tiễn trong việc phân tích và đánh giá tình hình tài chính, quản trị chi phí hiệu quả.

 • Giúp học viên chuyển hóa những kiến thức kế toán tài chính bạn đã học ở trường sang kiến thức kế toán thuế trong thực tế
 • Hiểu rõ bản chất từng loại thuế để có thể vận dụng linh hoạt thực tế hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
 • Cập nhật những kiến thức mới nhất về các văn bản pháp luật về thuế, áp dụng các loại thuế cho đúng, đủ và tối ưu
 • Trình tự các bước phục vụ công tác thanh kiểm tra quyết toán thuế
 • Tự tin giao tiếp, phỏng vấn khi xin việc
 • Cẩn thận, chuyên nghiệp, độc lập trong công việc
 • Làm việc với sếp, đội nhóm
 • Giải trình với các cơ quan nhà nước như : thuế, bhxh, lao động…
 • Hình dung được con đường phát triển nghề nghiệp khi làm kế toán
 • Được giới thiệu những công việc làm partime để vừa tăng kỹ năng nghề nghiệp vừa tăng thu nhập
 • Được hỗ trợ giới thiệu việc làm
 • Được tham gia cộng đồng nâng tầm nghề Tài chính – Kế toán – Thuế của TomEdu

Khóa Học Của Chúng Tôi

X