Giới Thiệu Về TomEdu

GIỚI THIỆU TOMEDU

TomEdu là hệ thống giáo dục đầu tiên của Việt Nam dạy về nghề nghiệp, sự nghiệp, kỹ năng và tư duy trên nền tảng nhân sinh quan. Mục đích trọng tâm xuyên suốt của dự án là giúp người học biết cách tự học và chủ động làm chủ cuộc đời của chính mình: Sáng tạo hơn, tự do hơn và hạnh phúc hơn.

MỤC TIÊU CỦA TOMEDU

Tạo ra một nghề nghiệp mới trong xã hội: Nghề hướng dẫn viên, hướng dẫn sử dụng bản đồ sự nghiệp (TOM-Guider):
• 10.000 người chỉ đường cá nhân
• 1.000 người chỉ đường doanh
nghiệp
Chỉ đường cho 1.000.000 khách hàng xây dựng thành công bản đồ sự nghiệp của riêng mình.

Đội Ngũ Chuyên Gia Của TomEdu

50
TOM-GUIDER
15
SỰ KIỆN MỖI THÁNG
50
DOANH NGHIỆP ĐỒNG HÀNH CÙNG TOMEDU
10000
HỌC VIÊN ĐÃ ĐỒNG HÀNH CÙNG TOMEDU

Học Viên Nói Về Chúng Tôi

X